Kariera

Obecnie do naszej firmy poszukujemy:

 

Asystent Kierownika Robót budowlanych/Koordynator, z doświadczeniem

Zakres obowiązków:
– Administracja harmonogramu budowy po podpisaniu umowy z zamawiającym,
– Realizacja robót w oparciu o:  terminową i jakościową realizacje kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną (specyfikacją techniczną, projektem budowlanym), budżetem i harmonogramem,
– Nadzoru nad planowaniem dostaw i ich terminowości, kontrola jakości prac;
– Realizacja robót zgodnie z wymaganiami jakościowymi zawartymi w dokumentacji budowy;
– Organizacja oraz nadzór budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami, zasadami BHP i ppoż. ,
– Współpraca z kierownictwem kontraktu, bieżący monitoring postępu robót;

Nasze wymagania
• wykształcenie wyższe techniczne, lub w trakcie studiów,
• uprawnienia budowlane
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),
• samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
• mobilność.

 

APLIKUJ WYSYŁAJĄC CV NA:

rekrutacja@pol-invest.net